Buss
Det er er veldig god bussforbindelse til hotellet. Stoppestedet ved hotellet her Grønlia (i Asker)
Lenke til busstider finner du her

Busstransport kan også bestilles fra Ola Tollefsen busselskap tlf 6690 6042

Tog til Sandvika stasjon -
Derfra tar det cirka 8 minutter med taxi.
Alternativt kan man bytte fra Flytog til buss på Nasjonalteatret, Skøyen eller Lysaker.
Sjekk www.ruter.no. Bussholdeplass Grønlia i Asker ligger rett ved hotellet.

Parkering
Det er gratis parkering på de 2 øverste parkeringsplassene, og langs veien ned til hotellet.
Hotellgarasjen er avgiftsbelagt kr 8 pr time/ kr 150 for 2 dager.

El-bil lading
I garasjen er det 2 ladeplasser i hver etasje (type2 lader). Lading er inkludert i parkeringsavgiften.