Parkering
Det er gratis parkering på de 2 øverste parkeringsplassene, og langs veien ned til hotellet.
Hotellgarasjen er avgiftsbelagt kr 8 pr time/ kr 150 for 2 dager.

El-bil lading
I garasjen er det 2 ladeplasser (type2 lader). Lading er inkludert i parkeringsavgiften.

Tog til Sandvika stasjon -Derfra tar det cirka 8 minutter med taxi.
Alternativt kan man bytte fra Flytog til buss på Nasjonalteatret, Skøyen eller Lysaker. Sjekk www.ruter.no
Bussholdeplass Grønlia i Asker ligger rett ved hotellet.

Buss til Holmen Fjordhotell (Grønlia i Asker)