Ukens 3-retter

Menyen inngår i pensjonsmenyer til kurs og spa.


Pris kr 445 per pers (inkludert i hel- og halvpensjon)