Bestillingsvilkår

Tilsendt pristilbud er basert på samlet faktura til bestiller og ansees som nettopris til oss, om ikke annet er avtalt. 

Ved mottatt bekreftelse ber vi deg som arrangør sjekke reservasjonen og sende i retur. Deretter anses avtalen bindende. Avbestilling og endring må meddeles oss skriftlig til booking@holmenfjordhotell.no
for å være gyldige. Ved kurs der deltagerne reserverer rom selv, slettes udisponerte rom 4 uker før, med mindre arrangør garanterer for disse.

Avbestilling uten krav om vederlag må foretas minimum 4 uker før ankomst. Antall kan reduseres med 15 % uten krav om vederlag inntil 2 uker før ankomst.
Avbestilling og reduksjon utover dette belastes med kr 1200 pr person pr døgn for boende og kr 275 pr dagpakke. Udisponerte grupperom belastes med kr 1000 pr rom.
Avbestilling senere enn 48 timer før: 100 % av avtalt pris pr person pr døgn. Endring av antall til lunsj og middag må oppgis senest 48 timer før måltidet. Frafall etter dette belastes full pris.

Deltagerregning belastes fellesregning med unntak av; barregning og tv/telefon på rom. Arrangøren er ansvarlig for uoppgjorte deltager-regninger og for skade som påføres hotellet som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av deltagerne.
Navneliste for rom og program sendes hotellet 10 dager før ankomst.
Kursmateriell må tydelig merkes med kurs og navn hvis dette sendes eller etterlates. Reklamemateriell kan ikke plasseres utenfor møterom uten samtykke.

Ved tilsendt faktura belaster vi kr 75 i faktureringsgebyr. Forsinket betaling belastes med purregebyr kr 100 og forsinkelsesrenter i henhold til Forsinkelsesrenteloven §2.